דירוגי שכר על פי הסכמים קיבוציים
חישובי שכר על פי דרוג והסכמים קיבוציים בשרות הציבורי, הפכו מזמן לתחום התמחות הנגזר מתקנות וחוקים שנקבעים במשרד האוצר. אנו באפרתי שרותי שכר, נדאג לעדכן אתכם במידע החדש ונסביר את ההשפעה שלו על חישוב השכר והתנאים שלכם.

ארגון שקופא על שמריו בתחום השכר – מפסיד 
ארגונים שנעזרים בשירותי חישוב השכר שלנו, המתעדכנים על פי ההסכמים הקיבוציים, משיגים התייעלות ורווחיות. ארגון שאינו מעודכן וקופא על שמריו בעניין דירוג השכר, יוצר מצב בו תלושי השכר מתיישנים וגורם להפסד כפול – פגיעה בזכויות גם של המעסיק וגם של העובד.

ליישום נכון של הסכמים קיבוציים השפעה מכרעת על הארגון 
הסכמים קיבוציים הם הסכמים מורכבים מאוד ומכילים דקויות רבות. ההסכם הקיבוצי משליך ישירות על תלוש השכר של העובד. פענוח של הסכם קיבוצי ויישומו בחישוב השכר של העובדים דורש עבודה מקצועית רבה: עיבוד והבנה מעמיקה של מרכיבי השכר, תוכנה מיוחדת, תקשורת שוטפת עם ההסתדרות והממונה על השכר. טעות קטנה בפענוח ההסכם הקיבוצי עלולה לעלות לארגון כסף רב או לקפח את עובדיו. בנושאים הללו אפרתי שרותי שכר בע"מ מתמחה שנים רבות.

בית התוכנה שלנו עוקב ומתעדכן בשינויים של הסכמים קיבוציים
אפרתי שירותי שכר בע"מ היא מהחברות המובילות בתחום התוכנה לחישובי שכר במגזר הציבורי והמגזר השלישי. התוכנה שלנו יודעת לנתח הסכמים קיבוציים מורכבים ולחשב את השכר באופן המעודכן ביותר.

קשר הדוק עם הסתדרות העובדים והממונה על השכר במשרד האוצר 
מורכבות ההסכמים הקיבוציים דורשת הבהרות והבנות לחישוב תוספות שכר והטבות אחרות שבאות לידי ביטוי בתלוש השכר. לשם כך, אנו נמצאים בקשר שוטף ובדיאלוג מתמיד, עם הסתדרות העובדים והממונה על השכר במשרד האוצר. המשימה שלנו היא לספק ללקוחותינו את הפרשנות הנכונה ביותר להסכמים הקיבוציים כדי למנוע טעויות ולשמור על האינטרסים של הארגון ועובדיו.

תחזית פיננסית ובניית תקציב (קישור לדף בניית תקציב) על פי חישוב עלויות בעקבות הסכמים קיבוציים.
באפרתי שירותי שכר וניהול חשבונות, מחשבים את בניית תקציב הארגון והמשכורות השוטפות על פי שינוי החקיקה וההסכם הקיבוצי שנערך. לפי התחשיב שלנו, הלקוח יודע מראש את העלות השנתית של תוספות השכר, ומביא זאת בחשבון בתכנון הפיננסי שלו למשך אותה שנה. למעשה, אנו נותנים ללקוח תחזית המפרטת את המשמעות הכלכלית של הסכמי השכר החדשים ומסייעים לו בבניית התקציב.